Menu
Překladač (translate)
Drobečková navigace

Úvod > Činnosti společnosti > Autoflame

Autoflame

Systém AUTOFLAME byl vyvinut anglickou firmou Autoflame Engineering Ltd. pro optimalizaci řízení spalovacího procesu v celém výkonovém rozsahu kotle. Jeho aplikací dochází k významnému zpřesnění regulace palivo/vzduch a tím ke zvýšení účinnosti celého spalovacího zařízení. Z toho vyplývá roční úspora paliva 4 až 6 %. Systém je sestaven z modulů M.M, E.G.A a D.T.I,  které spolu tvoří jedničku v oblasti řízení a provozu spalovacího procesu.

Popis a příklad výpočtu úsopory

Výpočet úspory paliva.pdf

 

Základní vlastnosti modulů pro řízení hořáků:

Modul MK7 EVO Touchscreen

Modul MK.7 EVO poskytuje možnost snadného programování a zobrazení pomoci plně grafického barevného dotykového displeje. Zobrazení displeje lze přepnout do režimu zobrazení Mk6 pro zákazníky, kteří byli zvyklí pracovat s touto jednotkou. Při grafickém zobrazení jednotka umožňuje práci s několika druhy jazyků včetně češtiny. Tato jednotka je modernizovanou verzí jednotky Mk6 a může ji plně nahradit.

 

                 

 

 

 

 

 • mikroprocesorové řízení poměru palivo / vzduch pro střední a velké hořáky
 • interní hlídání plamene UV a Ionizační nebo externí on/of
 • systém tlakové zkoušky a program startu
 • měření tlaku plynu a vzduchu hořáku
 • PID regulace, řízení recirkulace spalin a FM ventilátorů
 • parní nebo teplovodní kaskádní řazení kotlů
 • dolaďování pomocí E.G.A. na O2 , COnebo CO2
 • možnost o doplnění o modul řízení hladiny vody WL
 • 10.4" dotykový barevný displej                                         

Prospekt MK7 str.1

Prospekt MK7 str.2Modul MK7 EVO WL (s regulaci hladiny vody)

 

 

 

 

 

 

Základní modul MK7 EVO může být rozšířen o modul Water Level (regulace hladiny vody). Regulace hladiny Autoflame je pravděpodobně nejbezpečnější a nejpřesnější metodou regulace hladiny v parním kotli. Přesnost snímání vodní hladiny v kotli se pohybuje v rozmezí +/-3 mm. Přesnost regulace během provozu je patentem Autoflame (software vyhodnocení vlnění a turbulencí). Bezpečnost je zaručena ták, že měření hladiny je řízeno dvěma identickými kapacitními sondami, které měří a vyhodnocují úroveň hladiny v kotli během provozu. Obě sondy vyhodnocují "maximální hladinu", "požadovanou hladinu", "první hav.min.hladinu", "druhou hav.min.hladinu". Hodnoty zjištěné pomocí sond jsou neustále srovnávány a kontrolovány navzájem a porovnávány s požadovanými (nastavenými) daty. Pro regulaci požadované hladiny je informace o výšce hladiny použita pro PI (PID) řízení regulačního ventylu napájecí vody nebo frekvenčního měniče napájecího čerpadla.

Mechanická a elektrická integrita sond je automaticky kontrolována pomocí hardwaru a softwaru Autoflame. Odchylky způsobené změnou teplot jsou u každé sondy a jejího elektronického řízení eliminovány. Tato metodologie zajišťuje absolutní bezpečnost provozu. Program řízení a vyhodnocování hladiny je založen nejen na informacích o její výšce, ale i na znalosti vlnění hladiny a turbulencí uvnitř válce kotle. Zvlnění a turbulence umožňují systému Autoflame vyhodnotit informace o okamžitém výkonu hořáků (nemá žádný jiný systém) a o změnách tlaku a množství páry.

WL prospekt.pdf 

Modul MINI MK7 EVO

                               

 

 

 

 

 

 

 

 •  mikro procesorové řízení poměru palivo / vzduch pro malé a střední hořáky 
 •  interní řízení hlídání plamene hořáku UV nebo ionizační  
 •  plně nastavitelná PID regulace pro teplotu nebo tlak
 •  dvě palivové křivky např. plyn nebo olej
 •  tři servomotory a jeden kanál pro řízení FM ventilátoru hořáku  
 •  systém tlakové zkoušky plynových ventilů a program startu
 •  20x4 řádkový LCD displej
 •  zobrazování poruch pomocí diagnostických kódů
 •  IR port pro přenos dat do PC a externí modulace výkonu 0-10V                                                    

 

Prospekt Mini MK7 str.1

Prospekt MINI MK7 str.2


Modul E.G.A. MK7

Modul E.G.A. MK7 je kontinuální analyzátor spalin. Poskytuje možnost snadného programování a zobrazení pomocí plně grafického barevného dotykového displeje. Standardně je vybaven jednotkou úpravy vzorků, elektrochemickými články pro měření O2, CO2, CO a NO, čidlem na měření teploty spalin a šesti analogovými výstupy 4 - 20 mA pro přenos naměřených hodnot. Lze ho dovybavit elektrochemickým článkem pro měření SO2. Z výsledků měření analyzátor vyhodnocuje účinnost spalování (komínovou ztrátu). Lze ho použít samostatně pro kontinuální měření spalin ve spojení se zobrazovací jednotkou nebo výsledky měření přenášet analogovými signály 4 - 20 mA na externí vyhodnocovací přístroje.

 

EGA Mk7 prospekt.pdf

Modul D.T.I.


D.T.I. jednotka slouží k dálkovému monitorování a řízení technologického zařízení a to přímým spojením s PC nebo pomocí komunikačního modemu.

  

DTI prospekt.pdf

 

   Servopohony Autoflame 4/25 Nm, 24/230V

   Průmyslové servopohony Autoflame 40 - 400Nm, 110/230V

 

 

Komponenty Autoflame pro regulaci paliva

 

Komponenty Autoflame pro řízení   hladiny vody

 Z důvodu rychlosti a operativnosti servisního zásahu držíme mnoho náhradních dílů AUTOFLAME skladem.

Více informací naleznete na  www.autoflame.com