Menu
Překladač (translate)
Drobečková navigace

Úvod > Výrobní sortiment > Ekologický roštový parní kotel VK

Ekologický roštový parní kotel VK

Základní technická charakteristika

Ekologické roštové parní kotle VK o výkonu 4 – 30 t.h-1 jsou vhodným zdrojem tepla pro topenářské a technologické účely. Kotle spalují hnědé černé uhlí včetně biomasy. Podávání paliva do kotle hradítkem nebo p ohazovači.

Kotel je řešen jako vodotrubný, jednobubnový, s přirozeným oběhem vody. Tlakový systém je samonosný s příčně umístěným bubnem. V druhém tahu je kotlový svazek, sestavený z plošných elementů, a trubkový ohřívák vody. Přehřívák páry se skládá z  trubkových hadů, umístěných za trubkovou mříží na výstupu ze spalovací komory. Konstrukce  přehříváku zajišťuje přehřátí páry až na 480°C a regulaci teploty páry vlastním kondenzátem. Trubkový ohřívák vzduchu tvoří samostatný blok kotle, jenž se umisťuje za kotel. Membránové provedení obvodových stěn spalovací komory i tahových příček zajišťuje těsnost kotle a omezuje použití šamotové vyzdívky na nezbytné minimum. Kotel se dodává v samostatných dopravních blocích, zahrnující podstatnou část dodávky.

Certifikace konstrukce a výroby kotle dle požadavků zákazníka dle ČSN, EN, GOST, ASME.
Kotle splňují emisní limity dle nařízení vlády 352/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší.


Technické parametry

Typ kotle - velikost

VK

4

8

12

16

25

30

Jmenovitý tepelný výkon

 t/hod 

4

8

12

16

25

30

Jmenovitý tlak syté páry 

MPa

1,2-4,5

Jmenovitá teplota páry 

°C 

190-480

Teplota napájecí vody

°C 

105

Informativní účinnost 

%

85

Teplota spalin

°C 

max.160

Tlaková ztráta kotle

Pa

max.450

 

Kotle splňují emisní limity dle nařízení vlády 352/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší.