Menu
Překladač (translate)
Drobečková navigace

Úvod > PŘEROVSKÉ KOTLARNY MONTÁŽE s.r.o. > Projekce a konstrukce

Projekce a konstrukce

 

Studie, koncepce, energetický audit

Zpracování koncepcí, studií proveditelnosti a energetických auditů patří k našim dlouhodobě poskytovaným službám.
V této oblasti disponujeme kvalitními odborníky i dlouhodobými a rozsáhlými zkušenostmi.

Naše energetické audity, koncepce a studie proveditelnosti jsou vždy zpracovávány s maximálním ohledem na přínos
pro zákazníka a zejména na technickou a ekonomickou realizovatelnost jejich výstupů.

 

Projektová dokumentace

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace staveb:IMG_1667.JPG

 • Studie stavby technologických celků variantně
 • Dokumentace k územnímu řízení 
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení 
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele 
 • Realizační dokumentace 
 • Dokumentace skutečného provedení stavby 
 • Provozní řád pro zkušební a trvalý provoz

                                                                                     

KonstrukceIMG_1645 - 1.jpg

Zabývá se konstrukcí kotlů, výměníků, nádob a energetických celků. 
Zajistíme: 

 • 3D modely 
 • Pevnostní výpočty tlakových částí
 • Tepelné výpočty včetně spalinových 
 • Hydraulické výpočty
 • Výrobní dokumentace 
 • Montážní dokumentace 
 • Výpočty pro zvýšení účinnosti kotlů 

Veškeré projekční a konstrukční práce jsou zpracovávány v grafických programech, zejména AUTOCAD (2D)
a SolidWorks (3D).

 

Inženýrská činnostIMG_1664.JPG

Spolupráce při investičním záměru zákazníka:

 • Odhad investičních nákladů 
 • Technicko-ekonomická rozvaha
 • Zajištění územního rozhodnutí 
 • Vyřízení stavebního povolení 
 • Autorský dozor, technický dozor investora 
 • Obstarání kolaudačního rozhodnutí 
 • Vyhodnocení zkušebního provozu