Menu
Překladač (translate)
Drobečková navigace

Úvod > Projekty OP LZZ

Projekty OP LZZ

Rozvoj dovedností zaměstnanců v Plasticu 

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01375
Částka: 1 412 860,85 Kč
Doba realizace projektu: 1. únor 2011 až 31. říjen 2012

Tento projekt realizujeme jako partnerská firma společně s firmou PLASTICO spol. s r.o. Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Vedení společnosti PLASTICO spol. s r.o. a PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. si uvědomuje vliv zaměstnanců na výkonnost firmy. Potřeba prohlubování, rozšiřování a zvyšování  kvalifikace zaměstnanců je důležitým faktorem úspěchu. Přestože společnost v souvislosti s krizí pocítila pokles zakázek, má zájem udržet své zaměstnance. Cílem projektu je také předejít omezování vzdělávacích aktivit  zaměstnanců, které by vedlo ke zpomalení konkurenceschopnosti firmy. Projekt je zaměřen především na vzdělávání, které pomáhá zaměstnancům zvyšovat výkonnost v rámci své profese. Součástí vzdělávacích aktivit jsou také obecné dovednosti jako jazykové vzdělávání a práce na PC, které jdou napříč profesemi a zvyšují flexibilnost a zaměstnatelnost člověka na různých pozicích.

Cílem projektu je zvýšit adaptabilitu a kvalifikaci zaměstnanců. Stěžejním cílem je také zmírnit dopady hospodářské krize ve společnosti PLASTICO spol. s r.o. a přispět k udržitelnosti všech pracovních míst. Realizace projektu naplní další cíl projektu, tj. zvýší konkurenceschopnost podniku.

Zaměstnanci naší firmy  se zapojili do profesního vzdělávání v oblasti programování CNC strojů a získané dovednosti budou vzájemně konzultovat se zaměstnanci firmy PLASTICO spol. s r.o., kteří budou vzděláváni ve stejné oblasti, ale v prostředí jiného CAD programu. Tento pilotní krok povede ke spolupráci obou firem v oblasti konstrukce a podpoří efektivnost rozvoje obou firem i zaměstnanců v oblasti konstrukce.

Školení „Programování CNC strojů“ se uskutečnilo v září 2011 a úspěšně ho absolvovali naši 4 zaměstnanci.

 

Název projektu: Zlepšením jazykových dovedností zaměstnanců proti hospodářské krizi

Zkrácený název projektu: Jazyky proti krizi

byl dne 30.9.2011 ukončen.

Projekt byl realizován firmou PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. a šesti partnerskými firmami LINAPLAST s.r.o., MORAVIA trading a.s., Piccola – M s.r.o., ROLIOL spol. s r.o.,  RESTA s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Tento projekt byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Základní myšlenkou, cílem projektu, bylo zvýšení jazykových dovedností zaměstnanců s cílem zvýšit jejich kvalifikaci a adaptabilitu nejen pro současného zaměstnavatele, ale i pro jejich budoucí uplatnitelnost na trhu práce. Zvýšením kvalifikace zaměstnanců se má zvýšit i konkurenceschopnost firmy.

Projekt probíhal od 15.8.2010 do 30.9.2011. V rámci projektu bylo realizováno celkem 15 jazykových kurzů anglického, německého a ruského jazyka, které absolvovalo celkem 89 účastníků. Zdárný průběh projektu řídil projektový tým, odborně byl zajišťován jazykovou školou HEAD & HEART s.r.o.

V rámci projektu byly realizovány tyto jazykové kurzy:
Kurz č. 1 - Půlroční jazykový kurz přípravný na mezinárodní zkoušku (KET) - pro mírně pokročilé v anglickém jazyce
Kurz č. 2 - Půlroční jazykový kurz obchodní angličtiny (BEC)
Kurz č. 3 - Roční jazykový kurz přípravný na mezinárodní zkoušku (KET) - pro mírně pokročilé v anglickém jazyce
Kurz č. 4 - Roční jazykový kurz přípravný na mezinárodní zkoušku (FCE) - pro pokročilé v anglickém jazyce
Kurz č. 5 - Roční jazykový kurz obchodní angličtiny (BEC)
Kurz č. 6 - Roční jazykový kurz pro začátečníky v anglickém jazyce – Beginner
Kurz č. 7 - Roční jazykový kurz pro začátečníky v anglickém jazyce – Beginner
Kurz č. 8 - Roční jazykový kurz pro začátečníky v anglickém jazyce – Beginner
Kurz č. 9 - Roční jazykový kurz pro začátečníky v anglickém jazyce – Elementary
Kurz č. 10 - Půlroční jazykový kurz pro začátečníky v anglickém jazyce – Beginner
Kurz č. 11 - Půlroční jazykový kurz pro začátečníky v anglickém jazyce – Beginner
Kurz č. 12 - Roční jazykový kurz pro začátečníky v německém jazyce
Kurz č. 13 - Roční jazykový kurz pro začátečníky v německém jazyce
Kurz č. 14 - Roční jazykový kurz obchodní němčiny
Kurz č. 15 - Roční jazykový kurz pro začátečníky v ruském jazyce

V rámci projektu byly vytvořeny tyto inovované produkty:
- jazykový audit účastníků projektu
- metoda Blended learning
- hodnocení kvality dodavatelských služeb

Jako výsledek tohoto projektu hodnotí zaměstnavatelé (zapojené firmy) prohloubení a rozšíření jazykových znalostí zaměstnanců, tím bylo dosaženo zvýšení jejich kvalifikace.

Účastníci jazykového vzdělávání získali jazykovou vybavenost (přenosnou i do jiných podniků), praktické dovednosti z blended learningu a kontakty na ostatní zaměstnance firem pro další možnou spolupráci.

Důležitým prvkem udržitelnosti je inovativní produkt „hodnocení kvality dodavatelských služeb“, jehož cílem bylo navrhnout inovaci dalších jazykových kurzů po ukončení realizace projektu. Inovace byly navrhnuty a předány zapojeným firmám pro jejich využití.

 Bc. Veronika Michálková
vedoucí projektu

===========================================================================================

PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. spolu se 6 partnerskými firmami 

ROLIOL spol. s r.o., LINAPLAST s.r.o., MORAVIA trading a.s., Piccola – M s.r.o., RESTA s.r.o., Vodovody a kanalizace, a.s. realizují projekt financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je zvýšit adaptabilitu a kvalifikaci zaměstnanců kvalitním jazykovým vzděláváním, a to nejen pro současného zaměstnavatele, ale i pro jejich budoucí uplatnitelnost na trhu práce. Dalším důležitým cílem projektu je zmírnit dopady hospodářské krize v zapojených firmách, přispět k udržitelnosti pracovních míst. Předmětem projektu je jazykové vzdělávání zaměstnanců uvedených firem, budou realizovány kurzy anglického, německého a ruského jazyka. Na vzdělávání v rámci projektu je poskytována 100% dotace dle pravidla de minimis z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Výběrové řízení

Název zakázky: Dodávka služeb v rámci projektu „Jazyky proti krizi“
Doba trvání zakázky: 9/2010 – 7/2011
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 1 354 648 Kč
Zadávací řízení je vyhlášeno od 24. 8. 2010.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 9. 2010 ve 12:00 hod.
Místo pro podávání nabídek: Hospodářská komora okresu Přerov, Generála Štefánika 8,
750 02  Přerov
Kontaktní osoba: Bc. Veronika Michálková, michalkova@hkprerov.cz, tel. 581 210 205. 

Výsledek zadávacího řízení:

Vítězný dodavatel:
Název: HEAD & HEART s.r.o.
IČ: 61975575
DIČ: CZ61975575
Sídlo: Ztracená 977/46, Přerov I - Město, 750 02
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Mgr. Lenka Drbálková
Datum ukončení: 30. prosince 2010

 V rámci projektu jsou realizovány tyto jazykové kurzy:

Kurz č. 1 - Půlroční jazykový kurz přípravný na mezinárodní zkoušku (KET) - pro mírně pokročilé v anglickém jazyce
Kurz č. 2 - Půlroční jazykový kurz obchodní angličtiny (BEC)
Kurz č. 3 - Roční jazykový kurz přípravný na mezinárodní zkoušku (KET) - pro mírně pokročilé v anglickém jazyce
Kurz č. 4 - Roční jazykový kurz přípravný na mezinárodní zkoušku (FCE) - pro pokročilé v anglickém jazyce
Kurz č. 5 - Roční jazykový kurz obchodní angličtiny (BEC)
Kurz č. 6 - Roční jazykový kurz pro začátečníky v anglickém jazyce – Beginner
Kurz č. 7 - Roční jazykový kurz pro začátečníky v anglickém jazyce – Beginner
Kurz č. 8 - Roční jazykový kurz pro začátečníky v anglickém jazyce – Beginner
Kurz č. 9 - Roční jazykový kurz pro začátečníky v anglickém jazyce – Elementary
Kurz č. 10 - Půlroční jazykový kurz pro začátečníky v anglickém jazyce – Beginner
Kurz č. 11 - Půlroční jazykový kurz pro začátečníky v anglickém jazyce – Beginner
Kurz č. 12 - Roční jazykový kurz pro začátečníky v německém jazyce
Kurz č. 13 - Roční jazykový kurz pro začátečníky v německém jazyce
Kurz č. 14 - Roční jazykový kurz obchodní němčiny
Kurz č. 15 - Roční jazykový kurz pro začátečníky v ruském jazyce

 Jazykové kurzy jsou vyučovány metou Blended learning – kombinace standardního vzdělávání, kdy je ve výuce osobně přítomen lektor, a e-learningu.