Menu
Překladač (translate)
Drobečková navigace

Úvod > Reference > Referenční akce roku 2012

Referenční akce roku 2012

Tereos TTD, a.s. – výroba a dodávka tlakového celku kotle K3 sestávajícího z přední a zadní klenby, výparníku, přehříváku, vestavby bubnu, propojovacích trubek a bočních stěn spalovací komory.

1/2012 

RAVOZ spol. s.r.o. – dodávka spalovací komory pro přímý ohřev vzduchu pražiče sladu s možností přisávání recirkulačního vzduchu z technologie, potrubí spalin od spalovací komory po pražič sladu a část plynové potrubní přípojky.

2/2012 

Cukrovar Vrbátky a.s. – dodávka a montáž přehříváku kotle VK25

2/2012 

Teplo Břeclav s.r.o. – instalace 2ks plynových hořáků Weishaupt na kotelnu G-22 Fintajslova, Břeclav včetně zpracování projektu o instalaci.

3/2012 

RT Steel s.r.o. – výroba napájecí nádrže a odplyňovače a výroba EKA a LUVA

4/2012 

Precheza a.s. – dodávka a montáž hořáku AVP 10

Rozsah:

 • Demontáž stávajícího hořáku AVP7 včetně pl. řady a 2ks regulátorů plynu. Montáž nového hořáku AVP10 včetně pl. řady DN 125 a regulátoru plynu pro výkon 10MW
 • Nový rozvaděč elektro s řízením hořáku AUTOFLAME MK7 včetně nové kabeláže k hořáku umístěný ve velínu kalcinace, tlačítka start stop umístěna v blízkosti hořáku
 • Ovládání žaluziové klapky sekundárního vzduchu – servopohon
 • Udržování konstantního tlaku spalovacího (primárního) vzduchu před vzduchovou klapkou hořáku a možnost zvýšení přebytku spalovacího vzduchu
 • Revize elektro a plynu, seřízení a nastavení spalování hořáku AVP10, zaškolení obsluhy
 • Funkční zkoušky za účasti TIČR, předání díla s kompletní dokumentací a provedení 72hod komplexní zkoušky

4/2012 

SPH – SLUŽBY, s.r.o. – výroba, dodávka a montáž částí tlakového celku a to:

 • výroba a dodávka   19ks konvenčních svazků č.I.  
 • výroba a dodávka   18ks konvenčních svazků č.II.  
 • výroba a dodávka     1ks konvenčního svazku č.III.
 • výroba a dodávka     1ks konvenčního svazku č.IV.
 • demontáž a montáž 39ks konvenčních svazků.

5/2012 

Moravskoslelzské cukrovary, a.s. – úprava bočních stěn tlakového celku kotle K1

6/2012 

TENZA, a.s. – výroba a dodávka 4 ks rozdělovačů a 1 ks expandéru

6/2012 

TON – ENERGO a.s. – výroba přehříváku kotle ČKD 120t/hod

8/2012 

Chekka Sugar Rafinery S.A.L. – dodávka sestavy pro řízení automatického odluhu kotlů

8/2012 

Moravskoslezské cukrovary, a.s. - vypracování projektové dokumentace na snížení příkonu kotelny

8/2012 

Zásobování teplem Vsetín a.s. – oprava bloku ohříváku vzduchu parního kotle RK8

8/2012 

TENZA, a.s. – výroba 18 svařovaných T-kusů

9/2012 

ČKD Praha DIZ, a.s. – výroba kotle a přehříváků

Rezsah:

 • Zpracování výrobní dokumentace pro níže uvedené výrobky
 • Výroba kotle a výstupního přehříváku, včetně vstupního a výstupního přechodového kusu kotle 404a provedení potřebných měření a zkoušek
 • Výroba přehříváků 422 a 423 a provedení potřebných měření a zkoušek
 • Výroba expandéru odkalu a odluhu
 • Dodávka armatur
 • Dodávka akčních členů a snímačů kotle

9/2012 

Školní statek Opava – stavební úprava kotelny okrasné zahrady, dodávka a montáž kotle TKS 300 pro spalování balíků slámy, akumulační nádrže stojaté 18m3 a příslušenství.

9/2012 

Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. – vypracování projektové dokumentace na snížení příkonu kotelny

9/2012 

Tereos TTD, a.s. – výroba a dodávka tlakového celku kotle K1 sestávajícího z přední a zadní klenby, výparníku, přehříváku, vestavby bubnu a propojovacích trubek.

10/2012 

Moravskoslezské cukrovary, a.s. – úprava tlakového celku bočních stěn kotle K3 spočívající ve výrobě a montáži bočních stěn spalovací komory

10/2012 

Chekka Sugar Rafinery S.A.L. – dodávka automatiky AST2 a příslušenství AUTOFLAME pro kotel 25t/h s hořáky Weishaupt WKMS70/2-A a její montáž.

– výroba a dodávka hadů přehříváku a dodávka náhradní dílů pro přehřívák, dodávka 1 ks pěticestné ventilová souprava pro INMAT a 1 ks MAVE – jednotky pro hlídání minimální hladiny v napájecí nádrži.

11-12/2012