Menu
Překladač (translate)
Drobečková navigace

Úvod > Reference > Referenční akce roku 2014

Referenční akce roku 2014

Moravskoslezské cukrovary, a.s.úprava tlakového celku bočních stěn kotle K2.

Rozsah:

 • výroba a dodávka bočních stěn spalovací komory, včetně demontáže a montáže tlakového celku na jednom kotli;
 • dodávka dokumentace (pevnostní výpočet, příloha paspartu a tlaková zkouška pod dohledem ITI);
 • demontáž bočních stěn (trubky 2x 8ks);
 • výroba a montáž 2x15ks trubek boční stěny včetně sběrných komor 2x (kruhový průřez);
 • napojení na stávající bubny s úpravou osmi trubek, které jsou zaústěny do dvou bubnů;
 • vložení do kotle celkem 14 ks nových trubek v délce cca 5 m. - zvýšení výhřevné plochy kotle o 16 m2;
 • snížení teploty plamene ve spalovací komoře, snížení tzv. nápeků popele na stěnách kotle a snížení emisí NOx.

2/2014 

BMH spol.s.r.o. - výroba, dodávka a výměna části tlakového celku kotle POlycomp.

2/2014 

Teplo Břeclav s.r.o.instalace hořáku Weishaupt WG30N/1-C včetně úpravy čel kotle KDVE25 pro nový hořák.

3/2014 

RAVOZ spol. s.r.o.dodávka spalovací komory pro přímý ohřev vzduchu pro pražič sladu s možnosti přisávání recirkulačního vzduchu z technologie, vyrobené ze žáruvzdorného plechu s vnější izolací s krytím pozinkovaným plechem;

 • dodávka dospalovací jednotky aromatických uhlovodíků o výkonu 1500 kW pro spalování TOC ve spalinách z pražičů sladu;
 • dodávka rekuperátoru spalin pro pražič sladu PS2000 pro získávání odpadního tepla odcházejících spalin.

4/2014

Česká zbrojovka a.s. - oprava ventilátoru FM pro kotel OKP 12.

5/2014 

Iromez, s.r.o.výměna žárových trubek tlakového celku kotle THD-2AK.

5/2014 

Alstom s.r.o.výroba a dodávka opraporkovaných trubek pro 6 kotlů – Projekt DeNOx Mělník.

6/2014 

ŽĎAS, a.s.úprava parního potrubí K3 spočívající v přemístění parní clony DN 150 z bodu „A“ do bodu „B“, v dodávce a montáži propojovacího potrubí prům.108/8 v délce 6m a vsazení šoupátek do parovodu prům.159x10a do parovodu prům.108x8

7/2014 

Cukrovar Vrbátky, a.s.rekonstrukce přehříváku páry pro kotel 25t/hod.

Rozsah:

 • Výroba a montáž přehříváku
 • Výroba a montáž parního dómu včetně 6+6ks propojovacích trubek
 • Výroba a dodávka vstupní a výstupní komory bez zástřiku kotle včetně 6ks propojovacích trubek
 • Demontáž kondenzátoru a úprava napojení napájení
 • Dodávka a montáž automatického odluhu fy. Spirax sarco
 • Demontáž oplechování, izolací vyzdívek a přehříváku páry s komorami
 • Demontáž 4+4ks vstupních a výstupních propojovacích trubek přehříváku
 • Demontáž vstupní a výstupní komory přehříváku včetně 76 ks hadů
 • Montáž parního dómu včetně propojovacích trubek do bubnu a komory přehříváku
 • Montáž výstupní komory páry z kotle s propojovacími trubkami do výstupní komory přehříváku
 • Zkouška těsnosti a pevnosti za účasti revizního technika
 • Montáž nových vyzdívek, izolací a stávajícího oplechování

8/2014 

Moravskoslezské cukrovary, a.s.oprava redukční stanice páry a prostoru spalin kotle.

8/2014 

Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. – dodávka materiálu na opravu roštů kotlů K-1 a K-2 typ R11, 63MW a to - kladničky, nosné tyče, podložky, závlačky, rozety přední hřídele.

8/2014 

SP Power s.r.o.výroba částí tlakového celku pro akci „Výhyby pro práškové hořáky 12 a 13“ v Plzeňské energetice a.s.

8/2014 

ELRAM JS s.r.o.oprava automatiky hořáku AVP 5.

9/2014 

Zásobování teplem Vsetín a.s.oprava výstupního dílu páry kotle R 16.

9/2014 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberkoprava spalinového výměníku tepla.

9/2014 

Vězeňská služba ČRoprava plynového hořáku.

9/2014 

CTZ s.r.o. – oprava odstruskovače spočívající ve výměně vložky dna odstruskovače z plechu HARDOX 450 a výměně stíracího břitu z plechu HARDOX 500.

9/2014 

Agrosilo Fryčovice s.r.o.dodávka a montáž hořáku a napojení plynové řady, zapojení automatiky a spuštění do provozu.

10/2014 

Metso Minerals s.r.o.modernizace hořáků spočívající v demontáži stávajícího hořáku a montáži nového hořáku a uvedení do provozu.

10/2014 

RAVOZ spol. s.r.o.dodávka a montáž 3 ks hořáků WG 30 N/1-C včetně příslušenství hořáků, plynoměru a filtru a plynového potrubí k hořákům včetně manostatů ukončeného kulovým kohoutem 2“ u pražiče. Dodávka hořákových skříní, kde budou umístěny kontrolky a ovládací prvky hořáku a elektrické propojení hořáku.

– výroba a dodávka spalovací komory pro přímý ohřev vzduchu pro pražič sladu a rekuperátoru spalin pro pražič sladu PS 2000. Dodávka a montáž hořáku a ovládací hořákové skříně.

10/2014