Menu
Česky English Russian

O společnosti

Společnost PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. (do 17.5.2010 pod názvem VLČEK Jaroslav - tepelná a spalovací technika) byla založena v Přerově 1. 4. 1990 odloučením skupiny vedoucích pracovníků z ČKD Dukla Praha. Již od začátku své existence nabízela společnost komplexní řešení při výstavbě a rekonstrukci malých, středních a velkých energetických zdrojů v oblasti teplárenství, průmyslových podniků a výtopen.

Z důvodů stále se rozšiřujícího výrobního zázemí, montážní, servisní činnosti a kvalifikovaného týmu bylo koncernově rozhodnuto, že počínaje 1. lednem 2017 bude zajišťovat výrobu, montáže, opravy, servis, projekční a poradenské práce v energetice koncernová společnost PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY MONTÁŽE s.r.o.

Společnost PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. splní veškeré závazky a pohledávky z dosavadních existujících smluvních vztahů.