Menu
Česky English Russian
Drobečková navigace

Úvod > Hořáky a AUTOFLAME > Řídící systém AUTOFLAME

Řídící systém spalovacího procesu aUTOFLAME

logo.png

 

Systém AUTOFLAME byl vyvinut anglickou firmou Autoflame Engineering Ltd. pro optimalizaci řízení spalovacího procesu v celém výkonovém rozsahu kotle. Jeho aplikací dochází k významnému zpřesnění regulace palivo/vzduch a tím ke zvýšení účinnosti celého spalovacího zařízení. Z toho vyplývá roční úspora paliva 5 až 7 %. Systém je sestaven z modulů M.M, E.G.A a D.T.I,  které spolu tvoří jedničku v oblasti řízení a provozu spalovacího procesu.

Popis a příklad výpočtu úspory

Základní vlastnosti modulů pro řízení hořáků

Modul MK8 MM Touchscreen

MK8 MM.png

Modul MK.8 MM je mikromodulační systém, který nabízí komplexní kontrolu nad průmyslovými a komerčními kotli/hořáky. Prakticky ovládá procesy kotle z jediné 12.1" více-dotykové obrazovky bez dalších přidaných modulů. Ideální pro parní  a vodní kotle (vodotrubný, žárotrubný), pece a parní generátory. Navrženo pro olej, zemní plyn nebo obě paliva. Servopohony bez mechanické vazby a samokontrolní hlídač plamene vytváří podmínky pro bezobslužnou kotelnu. Modbus připojení umožňuje vzdálené sledování a řízení. Ovládání pomocí softwaru Unlocks - tyto přístupové kódy slouží k odblokování zdokonalených funkcí bez potíží s hardwarovými změnami nebo přidanými moduly:

 • Autoflame řízení hladiny vody
 • externí analogový vstup hladiny vody (vyžaduje hladinu vody Autoflame)
 • TDS/odluh kotle
 • odkal kotle
 • řízení tahu komínu
 • přímé připojení Modbus
 • poruchová signalizace pro 16 ext.poruch
 • kompletní měření
 • 12.1" dotykový barevný displej   
    
   ke stažení: prospekt MK8 MM.pdf 
                                     

 

Modul MK8 MM WL (s regulací hladiny vody)

Základní modul MK8 MM může být rozšířen o modul Water Level (regulace hladiny vody). Regulace hladiny Autoflame je pravděpodobně nejbezpečnější a nejpřesnější metodou regulace hladiny v parním kotli. Přesnost snímání vodní hladiny v kotli se pohybuje v rozmezí +/-3 mm. Přesnost regulace během provozu je patentem Autoflame (software vyhodnocení vlnění a turbulencí). Bezpečnost je zaručena tak, že měření hladiny je řízeno dvěma identickými kapacitními sondami, které měří a vyhodnocují úroveň hladiny v kotli během provozu. Obě sondy vyhodnocují "maximální hladinu", "požadovanou hladinu", "první hav.min.hladinu", "druhou hav.min.hladinu". Hodnoty zjištěné pomocí sond jsou neustále srovnávány a kontrolovány navzájem a porovnávány s požadovanými (nastavenými) daty. Pro regulaci požadované hladiny je informace o výšce hladiny použita pro PI (PID) řízení regulačního ventilu napájecí vody nebo frekvenčního měniče napájecího čerpadla.

nakres.jpg  nakres2.jpg

Mechanická a elektrická integrita sond je automaticky kontrolována pomocí hardwaru a softwaru Autoflame. Odchylky způsobené změnou teplot jsou u každé sondy a jejího elektronického řízení eliminovány. Tato metodologie zajišťuje absolutní bezpečnost provozu. Program řízení a vyhodnocování hladiny je založen nejen na informacích o její výšce, ale i na znalosti vlnění hladiny a turbulencí uvnitř válce kotle. Zvlnění a turbulence umožňují systému Autoflame vyhodnotit informace o okamžitém výkonu hořáků (nemá žádný jiný systém) a o změnách tlaku a množství páry.

 

Modul MINI MK8 

Mini MK8.png

Mini MK8 je nejmodernější mikromodulační systém, který poskytuje snadno programovatelné a flexibilní prostředky pro optimalizaci spalování v požadovaném rozsahu kotle/hořáku. Tento řídící modul obsahuje všechny požadované funkce pro spolehlivé řízení hořáku. Do tohoto systému je vestavěný plně automatizovaný systém ochrany plamene a systém zkoušky ventilu, MODBUS připojení a nové rozhraní dotykového displeje. Tento systém zajišťuje teplotu hořáku s přesností 1°C a tlaku do 1 PSI. Přesnost polohování motorů s přímým pohonem řídícím vzduchovou klapku a palivový ventil je 0,1 úhlových stupňů v celém rozsahu. Tato přesnost zajišťuje opakovatelný poměr palivo - vzduch , což vede ke zlepšení úspory paliva a snížení emisí.

 • schopnost snížení spotřeby paliva o 5-7%
 • schopnost snížení emise CO2 o 10%
 • opakovatelný a přesný polohovací systém snižuje náklady na údržbu
 • řízení paliva, VSD, plánování, sekvencování a další automatické nastaveníveškeré ovládání pomocí dotykového panelu

  ke stažení: prospekt Mini MK8.pdf

 


Modul E.G.A. MK8

EGA MK8.png

Modul E.G.A. MK8 je kontinuální analyzátor spalin. Poskytuje možnost snadného programování a zobrazení pomocí plně grafického barevného dotykového displeje. Standardně je vybaven jednotkou úpravy vzorků, elektrochemickými články pro měření O2, CO2, CO a NO, čidlem na měření teploty spalin a šesti analogovými výstupy 4 - 20 mA pro přenos naměřených hodnot. Lze ho dovybavit elektrochemickým článkem pro měření SO2. Z výsledků měření analyzátor vyhodnocuje účinnost spalování (komínovou ztrátu). Lze ho použít samostatně pro kontinuální měření spalin ve spojení se zobrazovací jednotkou nebo výsledky měření přenášet analogovými signály 4 - 20 mA na externí vyhodnocovací přístroje.

       ke stažení: prospekt E.G.A. MK8.pdf 

 

Modul D.T.I.

D.T.I..png
D.T.I. jednotka slouží k dálkovému monitorování a řízení technologického zařízení a to přímým spojením s PC nebo pomocí komunikačního modemu.

 ke stažení: prospekt DTI.pdf

Servopohony Autoflame 4/25 Nm, 24/230V

Komponenty Autoflame pro regulaci paliva

Komponenty Autoflame pro regulaci paliva.jpg

Komponenty Autoflame pro řízení hladiny vody

Komponenty Autoflame pro řízení hladiny vody1.jpgKomponenty Autoflame pro řízení hladiny vody2.jpg

Z důvodu rychlosti a operativnosti servisního zásahu držíme mnoho náhradních dílů AUTOFLAME skladem.

Více informací naleznete na  www.autoflame.com