Menu
Česky English Russian
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Projekční a inženýrská činnost

Projekční a inženýrská činnost

Kromě vývoje a zpracování dokumentace pro výrobu technologického zařízení v oblasti energetiky (Konstrukce kotlů a tlakových zařízení) nabízíme zákazníkovi také kompletní služby v oblasti poradenské, projekční a inženýrské činnosti od úvodní studie až po kolaudaci stavby.

Odborné poradenství a služby

Dle potřeb a zadání našich klientů zpracováváme koncepce návrhů a studie proveditelnosti investičního záměru, vč. studie navrhovaných staveb. Zpracováváme odborné výpočty v oblasti energetiky jako např. energetické audity, pevnostní a tepelné výpočty, hydraulické výpočty, výpočty pro návrhy zvýšení účinnosti kotlů apod.

Projekční činnost

Na základě vypracované studie nabízíme pro všechny fáze realizace navrhovaného záměru zhotovení projektové dokumentace:

 • pro vydání územního rozhodnutí

 • pro vydání stavebního povolení

 • pro provádění stavby

 • pro výběr zhotovitele – zadávací dokumentace

 • skutečného provedení stavby

 • pro následný provoz – provozní řády

 SITUACE.jpgHOLESOV_REZ.jpg

 

Inženýrská činnost

Zajišťujeme kompletní služby v celém průběhu realizace projektu od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní realizaci stavby až po předání stavby, která je připravena k užívání

 • obstarání vstupních podkladů v rámci předprojektové přípravy

 • zajištění stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení

 • projednání projektu s příslušnými orgány státní správy při zajištění povolovacího procesu v územním a stavebním řízení, vypracování a podání žádostí a zajištění povolení potřebných k realizaci stavby

 • provádění autorského a technického dozoru stavby

 • zajištění kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí

     Vizualizace K3.jpgVRBATKY_PUD_1NP.jpg